Absolventi
Strednej priemyselnej školy strojníckej,
Technickej akadémie
a Strednej priemyselnej školy technickej

Vyberte si rok:

Poslední absolventi
 
4.A
4.B
4.C
4.D
4.E
 
 TASNV